Vattenlinje TG-ALFA

 

Eftersom TG-Alfans vatten linje är rätt så svår att tejpa exakt pga steget har jag gjort en nogrann beskrivning med bilder och mått. Följ dessa och kontrollera med ögonmått att Er tejpning verkar logisk. Detta borde ge en perfekt vattenlinje vars målning varit under en sommar i medeltal 4 cm uppe i akter och 5 cm i fören. Detta gör att det inte gensat bildas en smutsig rand runt båten. Bränslemängden inverkar eftersom Alfan lägger sig på fören med mera bunker. Under menyn Bilder/Stilla ser man exempel målningen höjd på första bilden.

 

14,5 cm motorbrun vid motor
27 cm vinkelrätt mätt mot bottnet och vattenlinjen. Motorbrunnens innre främre knut.
Motorbrunnens bakre hörn 25,5 cm vinkelrätt.
Hörnet mellan slaget och akterspegel. 10 cm och 9 cm
 
Bakre mätpunkt på sidan. Obs två vinklingar vara av den främre.
A 100 cm från akter och vattenlije höjd 10,5 cm.
B 200 cm från akter och vattenlijne höjd 7,5 cm.
C Skärningspunkt (bakom steget) mellan slaget och vattenlinje 277 cm från akter.
D Skärningspunkt (framför steget) mellan slaget och vattenlinjen 341 cm från akter.
Djupet i steget från slag till vattenlinje 10 cm.
Från steglisten till vattenlinjen längsmed stäven 4 cm.
OBS! E, F och G mäts från skärningspunkten mellan stäv och vattenlinje.
E 200 cm bakåt från vattenlinjens främsta punkt höjden 25 cm mätt från steglisten 90 grader mot vattenlinjen.
F 100 cm bakåt från vattenlinjens främsta punkt höjden 7,5 cm mätt från steglisten 90 grader mot vattenlinjen.
G Skärningspunkten mellan steglist och vattenlinje 28 cm.