logo
TG-5.9X sida
Bilder
Ce-klassning
Fart
Förbrukning
Kabellängder
Kvalitet
Propellerval
Reservdelar
Skötsel anvisning
Standard utrustning
Tekniskdata
Vattenlinje