logo
7200 sida
Bilder
Ce-klassning
Fart
Förbrukning
Kabellängder
Kvalitet
Propellerval
Reservdelar
   Rigging
-Wallas
Skötsel anvisning
Standard utrustning
Tekniskdata
Vattenlinje