TG Alfa och Finn Flyer 36 har valts till Vene 09 Båt -mässans båtar.

Vene 09 Båt 7-15.2.2009 Helsingfors Mässcentrum

Juryns kommentar:

TG Alfa är en välkonstruerad förbindelsebåt, byggd med omsorg och av utmärkta material för att utan kompromisser motsvara sitt syfte. Domarna berömde den överskådliga, personbilsmässiga förarplatsen, de utmärkta stuvningsutrymmena, sitsarna av ny typ med stöd för korsryggen samt de breda dörrarna. Ombordstigningen bedömdes vara lätt. I motorbåtskategorin deltog 21 båtar och av dem hade 7 tagits till final.


Till syftena med hederspriset Mässans motorbåt och Mässans segelbåt hör att hjälpa båtbranschen framåt och att ge erkänsla för förtjänstfull produktutveckling bland aktörerna i branschen.


Domarna som avgjorde tävlingen var Markku Hentinen, specialforskare vid VTT, Ari Inkinen, chefredaktör för tidskriften Vene, chefredaktör Vesa Leppä från tidskriften Kippari, överinspektör Kimmo Patrakka på Sjöfartsverket, chefredaktör Jan Sjölund från tidskriften Venemestari samt Kari Wilén, chefredaktör för Frisk Bris.


I det slutliga valet granskade rådet bl.a. följande: • hur väl båten uppfyller sitt syfte • båtens design, både utseendemässigt och inombords • konstruktions- och utrymmesdispositionsidéer och särskilt nya lösningar i detta avseende • pris-kvalitetsförhållandet • båtens egenskaper, särskilt sjöduglighet och trygghet • nyhetsvärdet


De vinnande båtarna visas på Vene 09 Båt i Helsingfors Mässcentrum fram till söndagen 15.2.2009 kl. 17. TG Alfa finns i monter 6c5

Årets båtar 1999 – 2009


2009 TG-Alfa
2008 Paragon 25
2007 Nimbus 30 Nova S
2006 Marino Cobra
2005 Finnmaster 31
2004 Masmar 33
2003 Terhi Vario
2002 Buster Magnum
2001 Finnmaster 5700 WA
2000 Targa 30
1999 Aquador 25 WA