Detaljer
Här ser vi trappsteget vid sidan så att man bekvämare kan stiga ombord. Samtidigt får man bra stöd både från sido- och takräcket. Relingen är formad så att den är lägst här midskepps som man stiger ombord. Detta möjliggör tillika höga fribord i för och akter. Räcket går längs hela båten med untantag vid för-, sido- och baktrappan så man kan hänga fendertar runt hela båten från räcket.

På akterdäck finns det räck både nere vid ljudkåpan och uppe vid takkanten. Ljudkåpan är en del av det omfattande ljuddämpnings paketet i TG-Alfan. Pga. sin runda utformning och dubbel kant tar den upp ca 10 decibel av motor ljudet. Vidare är bakväggen under fönstret isolerat med ljuddämpande material och bakfönstret är tjockare än de övriga för att inte släppa in ljudet i hytten.

Sittplatser för två finns det på de två bakbänkarna. Här ses också de öppna repboxarna bakom bakbänken.

Luckan till det stora bagageutrymmet öppnas från låstet som går att låsa med ett hänglås av typ Abloys hänglåsserie får båtar. Låsets spändhet går även att justera med en liten skruvmejsel så man slipper skramlande lås i framtiden. Alla styvutrymmen är färsedda med en tätningslist av gumm på kanten. Luckan har en liten gummiknopp som ses i övra hörnet på luckan som efter att luckan öppnats helt träffar relingens 45 gradiga kant utan att rispa båten eller luckan.
Här ser vi däcksbelysningen i mörker.
Vid bak bäcken fins bakom dörröppningen ledstång flaskställning på båda sidorna. Nere i durken ser öppningr ringen till batteriutrummet.
Här ser vi exempel på hur TG-Alfans tvätsteg jobbar under gång, vattnet släpper loss efter att ha sugit fast i framskeppet. Luften kommer i i rundningen ovanför steget.
Även steglisterna kan urskiljas när det vita vattensprayet släpper loss. Samtidigt ser vi också järnet framför regnvattensjälvläns hålet som styr ut vattnet att det inte kommer in men vågornas tryck.
Steglisterna, gångläget och bogpropellerns placering gör att den inte träffas av vattenmassorna under normal gång.

Här ser vi alla istuments placering mitt emellan föraren och kartläsaren så att båda kan styra dem. Överst plottern, rad två från vänster 12 V elutagg, första knappen vindrutetorkaren så man känner den utan att flytta blicken. Både intervall och normallägen finns tillgängliga. Andra knappen dubbelfungtion den också uppe ankarlanterna och nere körljusen. Sedan inner och däcksbelysning och extra knapp för extra utrustning. Knapparna är av en typ som man i efterhand kan montera flera genom att förlänga ramen med likadanna element som den nu är uppbyggd av. Rum i säkringsboxen finns också för framtida behov. Sedan kommer den runda kontoll knappen till Webasto värmaren. Vi brukar koppla den sista knappen till Webasto systemet så att lägger man på den fungera värmaren även som friskluft blåsare.

Sedan kommer bogproppellerkontrollen och strömlåset. De ovala kontrollerna hör till sökbelysningen på taket.

Vindrute torkarens viloläge är placerad på barbordsida bort från förarens synfält. Genom att skruva loss skruvarna i träskivorna på bildens övre högra hörn kommer man ut vindrutetorkare för eventuella framtida behov.

Alfans andra taklampa är monterad här ovanför kartläsaren.