CE-klassning

 

TG-båtarna är CE klassad som nöjes båt i kategori C. Klassningen på alla TG-båtar är utförd av Finska VVT ( Nordeuropas största forskningsorganisation) sedan 1997.

 
CE hyväksyntä

TG-veneet ovat CE hyväksytty huviveneeksi C kategorian mukaan. Kaikki TG veneet ovat vuodesta 1997 hyväksytty Suomalaisen VTT:n toimesta.