TG-Alfa

 

En kompromisslös båt

TG-ALFA är avsedd som en kompromisslös förbindelse- och dagsfärdsbåt, med krav på sjöduglighet, praktisk omgivning för användaren och stora förvaringsutrymmen. Hytten av walk-around typ har två breda skjutdörrar och ypperlig utsikt för alla passagerare emedan de sitter på samma nivå som föraren . Med kompromisslös menar vi att båten är optimerad för sitt huvudändamål som förbindelse- och dagsfärdsbåt. Därför saknas det kojplatser och kokmöjligheter. Pga. några kunders begäran har vi till säsongen 2010 tagit fran ett bädsystem som gör det möjligt att sova för två personer. Bädden är möjlig att förvara i hyttens bakbänk eller på stugan. På ett par minuter kan man bädda ut ett utrymme på 120 x 210 cm. De båtar som finns på marknaden är en typ av kombibåtar vilka man kan använda både som förbindelsebåt och som behjälpligt går att sova i. I storleksklassen 7-8 meters båtar blir det alltid många kompromisser att få utrymme för sovplatser på bekostnad av att kunna smidigt, snabbt och praktisk flytta sig ombord.

 

På bilden ser man trappan där man kan stiga ur båten mitt på långsidan rakt framför dörröppningen vilket är praktisk om man snabbt hehöver iland när man ensam skall förtöja båten. Räcket är avkapat för att inte vara i vägen när man stiger ur båten. Ett räcke på takkanten hjälper att hålla balansen när man klättrar ur och i båten.

 

Projektet

Ingen tidtabell fanns för projektet utan lanseringen skulle ske först när båten inte enbart var bra utan extremt bra. Projektet startade med planering av båten hösten 2006. Sedan började vi bygga testskrovet i januari 2007 och på sommaren testades skrovet med den från racingen så kända metoden "ombyggnad och testkörning" om och om igen, tills de högt ställda kraven på köregenskaperna uppnåddes.

 

 

När bottnet var färdigt testat gjorde vi totalt i motsats till vad man brukar. Vi lämnade skrovet och började i stället bygga båten infrån mitten. Först byggde vi förarplatsen och sedan innermiljön i hytten, en hytt runt detta, ett tillräckligt stort däck runt hytten, sedan höga innersidor på båten och till sist ett skrov runt båten med vårt redan färdiga botten under allting.

Varför? Jo kompromisslös. Alltså nu fick allting rum, vi växte hela tiden utåt tills allting fick lagom med plats och fungerade. Slutresultat, jo båten blev större än planerad men det viktigaste är ju att den fungerar. Kompromisslös.

Nu över två år senare kunde vi stolt presentera en båtmodell utvecklad med yrkesskicklighet och tillräckligt med tid.

 

Konstruktör och designer

TG-ALFA är konstruerad och designad av Frese Gustafson (www.fresegustafson.com), son till Tage som grundade TG-båtarna. I samarbete med Jan Gustafson har båtens koncept, detaljer och komponenter finslipats. Från slutet på 1990-talet var Frese med och jobbade på TG båtarna och när de senaste modellerna byggdes skötte Frese om klassificeringen och hållfasthetsberäkningar. Även en stor del av formarna på de TG-båtar som idag är i produktion har Frese byggt. Från 2001 till 2006 satsade Frese största delen av sin tid till båtracingen (lika som sin far Tage gjorde åren 1971-1979) i offshore klassen som körs på långa banor i grovsjö. Lik sin far var det förstås egen byggd och konstruerad båt som gällde och även framgången blev lik sin fars, Tage 12 mästerskap och Frese 7 mästerskap. Bästa säsongen gjorde han 2005 genom att vinna Finska-, Nordiska- och Europamästerskapet och silver i Världsmästerskapet.

Ett stort stöd och hjälp med TG-ALFA projektet har han haft av Jan Gustafson och av ett stort team från TG:s familjeföretage som tillsammans hittat de rätta lösningarna för båten. För några år sedan skedde  ett generationsskifte då Tage Gustafson gav över åt sonen Frese och halvbrodern Jan Gustafson. Den nya båten är nu den nya generationens första och av helt ny konstruktion.

 

Köregenskaper

Den egenskap som söktes framför alla andra i utvecklingen och testandet av bottnet var köregenskaperna. Freses rangordning på egenskaper var A. Köregenskaper, B. Köregenskaper, C. Torr gång och tysthet, D. Bränsleekonomi och E. Fart. Detta låter kanske lite tokigt men köregenskaper är faktist den egenskap man inte kan ändra på eller köpa för pengar. Behöver eller vill man köra lite fortare är det bara att köpa en lite större motor.

TG-båtarna har varit kända för sina goda köregenskaper och därför var det helt naturligt att nu utveckla nästa generations botten " FreseOff". Målet med detta botten var att nu bygga ett så bra skrov att det skall hålla sig konkurrenskraftigt de följande 10 åren. Eftersom utvecklingen av traditionella skrov kommit rätt långt och där inte finns några större revolutionernde egenskaper att utveckla ansåg Frese sig tvungen att gå in på stegkonstruktion. Inom racingen har stegade botten använts i större skala sedan mitten av 1990-talet. Här har man försökt och kunnat öka topphastigheten med denna teknik. Det samma har man försökt i de nöjesbåtar som finns på marknaden. Här är det främst italienare och svenskar som jobbat med stegen. Den finska båtindustrin har inte ännu börjat experimentera med steg. Om man skall lyfta fram någon som lyckats bra och fått stor nytta av stegade botten är det svenska Nimbus och norska Hydrolyft.

 

 

Bak skrovet 22,5 grader, vid steget 25 grader och i fören cirka 40 grader.

 

Genom det breda skrovet, steget i bottnet, den från racingen kända mittskida och djup V-form i akterskrovet ( 22,5 grader i bakhalvan) uppnåddes kraven på mjukgång och tillräcklig bärighet i svåra förhållanden. Bottnet på TG-ALFA är uppbyggt efter det system Frese utveckalt på tävlingsbåten och kallas därför FreseOff.

Här valde vi igen vår egen väg och använde steget för att främst optimera köregenskaperna och med hjälp av steget kunde vi utnyttja sådan geometri som utan steg inte varit möjlig. Bottnets geometri är det viktigaste för köregenskaperna, d.v.s. bottenvinklar, skruvningar, raka ytor, runda och böjda ytor, steglisternas och slagets placering, vinklar och rundningar. Problemet med att bygga bra egenskaper är att nästan alla ändringar man gör har en bra och en dålig inverkan. Genom steget har vi lyckats lyfta fram många bra egenskaperna och minimera de dåliga, det är därför båtindustrin i framtiden kommer att ha stegade botten. Vi ser klart stegade båtars fördel när det gäller att förbättra egenskaper, hastigheter, ekonomi och miljövänlighet. Eftersom TG alltid strävat till att vara en föregångare vill vi nu med TG-ALFA gå in i nästa generations båtar.

 

Säkerhet= praktisk och trygg att använda

Ett av de viktiga kraven i planeringen av TG-ALFA var att det i båten skulla vara tryggt, enkelt och praktiskt att röra sig omdord. ALFA har mycket höga fribord för att öka säkerheten ombord. Detta är speciellt viktigt för oss eftersom TG-båtar används som förbindelsebåtar av familjer till och från stugan. Att tänka på under planering är att båten används under en lång säsong och mycket ofta är det barn som rör sig i båtarna. Då höjer de höga friborden säkerheten så man inte behöver vara rädd att någon faller överbord. Vår typ av båtar används också mycket när man är ensam i båten och specielt under sena hösten när det blir kallt och halt är säkerheten vilktig. TG-ALFA har mycket praktiska och rejäla grabbräck, så var du än rör dej i båten kan du alltid hålla i dej. Båten är utrustad med 10 stycken syrefasta räck och 3 handtag.

Däcket ligger runt hela båten i samma nivå så det finns inget att snubbla på. Utrymmet mellan hytten och sidan är bredare än på båtar normalt i denna storlek. Tack vare marknadens bredaste skjutdörrar på över 90 cm går det mycket lätt och snabbt att ta sig in och ut ur hytten i TG-ALFA. Även dörrhöjden är rejäl.

 

För att enkelt ta sig i och ur båten finns det sex stycken "trappor": två framme, bak i båda hörnen och mitt på båda sidorna när man kommer ut från hytten. På dessa platser är förstås grabbräcken byggda så att de inte är i vägen då man stiger över relingen. Höga stadiga förräck finns längst fram, lite högre och bredare utrymme mellan räcken än normalt för att smidigt komma iland över fören.

 

Utrymmen

TG-ALFA har för både förare och kartläsare bekväma gasdämpade stolar med justering för styvhet, korssrygg, lutning av ryggstöd och justerbart avstånd till ratten. Vid planeringen av förarplatsen var det ergonomin som bestämde var all utrustning fick sin plats. En viktig detalj från racingen var att de viktigaste manöverkontrollerna

 

gas-trim-styrning-trimplan skulle vara så nära varandra att man bara behöver flytta handen 10 cm för att nå dessa. Sikten från hytten är god tack vare fönster nästan runt hela hytten. Vindrutetorkaren är av modell grövre i rostfristål och är försedd med två hastigheter, normal och ett intervall på 6 sek.

Hytten har en ståhöjd på över 190 cm och låga trappsteg för att enklare förflytta sig upp till sittnivå. Durkarna i hytten är av oljad plywood med äkta teak yta och trösklarna av teak i helträ för att motstå slitage. Övriga trädelar i inredningen är lackad vitek. Till durken ute i båten finns att få som extrautrustning ett teakdäck. Tillverkningen av syntetisk teak tog slut efter en konkurshos tillverkaren i England.

 

Eftersom en traditionell U-soffa i den här storlekens hytt ger mycket dåligt utrymme för fötterna valde vi en rak bakbänk som ger plats för 3 personer. Soffans sittdel har ett lite styvare stoppningsmaterial medan ryggstödet är mjukare för att även passagerana skall sitta bekvämt. Under soffan finns det förstås ett stort torrt förvaringsutrymme

 

som tack vare delad sittdyna är enkel att nå. Framför soffan vid dörröppningen finns det ett räcke på varje sida som kan användas när man sätter sig ner och stiger upp ur soffan. Räcken används såklart också när man går ut och in ur hytten. Under durkskivan vid bakbänken sitter huvudbrytare och batterier.

 

Framdäcket bjuder plats för 2 personer på frambänk och 2 på mittbänk. Under mittbänken finns baggageutrymmet. Genom att öppna den stora luckan kan man lätt lyfta in kassar och väskor. Detta torra utrymme är i två våningar. Frambänken rymmer plats för t.ex. fendertar. Längst framme i fören finns en repbox. På bilden ser man även trappstegen upp ur båten så man inte behöver kliva ända upp på bänkhöjd med en gång.
På bakdäcket finns även 2 sittplatser ovanpå förvaringsutrymmen. Trappsteg i båda hörnen, räcke över motorbrunnen och uppe på takets bakkant gör att man tryggt kan röra sig även här.

 

Tillverkning

Som alla andra TG-båtar är även TG-ALFA helt och hållet byggd i Finland. Alla delar är handlaminerade i Jakobstad och inredningen sker i fabriken i Borgå. Vi strävar till att använda finska delar i våra båtar så långt det finns att få. Trädelar, dynor, bensintanken, räcken, sudlist, lanternmasten, simstege, fönster och dörrar tillverkas alla i Finland. När det gäller utrustning som t.ex styrning, instrument och beslag måste delarna importeras.

 

Här ser vi skrovet laminerat med de extra höga och kraftiga bottenbalkarna som passas in i båten. När balkarna laminerats fast i bottnet lyftes däcket på skrovet och limmas ihop med balkarna och utsidorna. Normalt skulle man i en båt montera räcken och delar före man lägger ihop skrovdelaren för att det är ekonomiskt effektivare.

 

Nackdelen är att man inte alltid kommer åt alla delar utan att skära sönder båten om någonting måste bytas ut, eftersom vi inte bygger in några beslag eller komponenter i det här skedet i båtarna utan allting monteras på fabriken i Borgå efter att båten redan monterats ihop. I praktiekn betyder det att i en TG kan alla delar bytas ut efteråt om det finns behov.