TG-ALFA

VENE ILMAN KOMPROMISSEJA

Veneen suunnittelun perustarkoituksena oli kehittää yhteys- ja päiväretkivene. Kompromissiratkaisut eivät tulleet kyseeseen, koska vaatimukset merikelpoisuudelle, käytettävyydelle ja matkatavara/säilytystiloille olivat niitä perusasioita, joista ei voida tinkiä.

Yleensä perusasioista joudutaan tinkimään siksi, että veneeseen pyritään saamaan makuupaikkoja, sekä keittomahdollisuus ja vessa. Tämän veneen ympärikäveltävään matkustamoon on kulku leveistä liukuovista. Kaikki matkustajat istuvat samalla korkeudella kuin kuljettaja, jokaiselle on esteetön näköala ulos, 360 astetta. Matkustamossa istutaan kuten kookkaassa tila-autossa. Tavaroille on oma kuiva tavaratilansa matkustamon edessä, ulkona.

 

Markkinoilla on tässä kokoluokassa useita venemalleja, jotka ovat yhteysveneen ja retkiveneen yhdistelmiä. Niissä voidaan kyllä auttavasti nukkua, retkeillä ja jopa oleskella. Kalusteita on paljon, mikä tekee veneessä liikkumisen ahtaaksi. Meripunkat pakottavat usein nostamaan kulkukansia siten, että veneeseen muodostuu useita eri tasoja ulkotiloihin. Liikkuminen ei ole enää sujuvaa ulkokansilla, joihin muodostuu väkisinkin tasoeroja.

Yhteysveneissä pitää olla runsaasti hyödyllistä tyhjää tilaa tavaroille sekä ihmisille esteettömään ja nopeaan liikkumiseen.

Tästä on pakko yleensä tinkiä, tilavastakin veneestä tulee ahdas näennäisen mukavuuden ja käytettävyyden kustannuksella. Kulkeminen veneessä ja sujuvuus kärsivät. Tavarat ja kantamukset on aseteltava makuutiloihin tai niukoille lattiapinnoille sisälle veneeseen.

Tekniset tiedot

Veneen pituus on 7,3 m (24 jalkaa) ja leveys 2,77 m ja ajovalmis paino on noin 1800 kg. Muiden TG-veneiden tavoin runko on suunniteltu toimimaan myös pienemmällä moottoriteholla. Vene on optimoitu 150 hv:lle mutta enimmäisteho tulee nousemaan 250 hv.

Huippunopeus 150 hv moottorilla on 32-33 solmua ja matkanopeusalue 18-28 solmua.

Huippunopeus 175 hv moottorilla on 34-35 solmua ja matkanopeusalue 18-30 solmua.

Huippunopeus 225 hv moottorilla on 40-42 solmua ja matkanopeusalue 18-35 solmua.

Huippunopeus 250 hv moottorilla on 43-44 solmua ja matkanopeusalue 18-38 solmua.

VENEEN SUUNNITTELUSTA

TG-ALFAn on suunnitellut ja muotoillut Frese Gustafsson, joka on TG-veneiden luojan ja kehittäjän Tagen poika. Yhteistyössä setänsä Jan Gustafssonin kanssa Frese on hienosäätänyt veneen konseptia, yksityiskohtia ja sen eri osia. Frese teki työtä perinteisten TG-veneiden parissa, suoritti niiden luokitus- ja lujuuslaskennat. Samoin muotit, joilla TG-veneet tänäkin päivänä laminoidaan, ovat Fresen tekemiä.

Vuosina 2001 -2006 Fresen aika meni kilpaveneilyssä isän kilpailu-uraa seuraten. Luokka oli offshore, jota ajetaan pitkillä radoilla kovassa merenkäynnissä. Isänsä tavoin Frese rakensi itse veneensä. Menestys oli lähes yhtä hyvä; Tagella 12 mestaruutta, Fresellä 7. Hänen paras kautensa oli 2005, jolloin hän voitti kullan Suomen-, Pohjoismaiden- ja Euroopan mestaruuskilpailuissa sekä hopean maailmanmestaruuskisoissa.

TG-perheyritys ja sen muodostama ryhmä on ollut merkittävästi mukana hakemassa uudelle veneelle oikeita ratkaisuja. Fresen setä Jan Gustafsson on hänen läheisin työtoverinsa, jonka kanssa sukupolvenvaihdos on toteutettu. Tage luovutti elämäntyönsä Fresen sekä veljensä Janin edelleen kehitettäväksi.

Nyt valmistunut täysin uusi venemalli on veistämön uuden sukupolven ensimmäinen.

Projektille ei asetettu mitään aikataulutavoitetta. Suunnittelu aloitettiin syksyllä 2006. Päätettiin, että veneen esittely tapahtuisi vasta sitten, kun se täyttää sille asetetut vaatimukset ja toimivuuden.

Testirunkoa alettiin valmistaa tammikuussa 2007, ja sitä muotoiltiin kilpaveneilystä tutulla menetelmällä, "testaa ja muokkaa". Tätä tehtiin koko kesä ja syksy. Niin pitkään kunnes asetetut ajo-ominaisuusvaatimukset saavutettiin.

TG-ALFAn testirunko

Kun pohja ja runko - veneen "alusta"- saatiin valmiiksi, edettiin toisin kuin veneenrakennuksessa yleensä. Runko jätettiin rauhaan, ja nyt venettä alettiin rakentaa keskeltä reunoille, kuljettajan ympärille.

Meille kompromissi on veneenrakennuksessa paha sana. Se merkitsee tinkimistä, joka tarkoittaa yleensä jonkin ominaisuuden tai käytettävyyden huononnusta. On tärkeätä miettiä, kokeilla ja siirtää kokemusperäinen tieto veneeseen ilman ennalta määrättyä esittelypäivää tai aikataulua. Veneen on oltava valmis yksityiskohtia myöten kun se esitellään. Kohderyhmämme huomaa kyllä, että lähtökohtamme on tehdä rahalla veneitä, ei veneillä rahaa.

Veneen hinta muodostuu kokemuksesta ja materiaaleista. Niihin tarvitaan aikaa ja rahaa. Tulos syntyy siitä, että vene on niin hyvä ja turvallinen, että kokemuksesta ja kyvystä valmistaa laatumateriaaleista kunnon vene halutaan maksaa kohtuullinen hinta. Yhteysvenettä ei voi tehdä muodin mukaan vaan olosuhteiden mukaan.

MERIKELPOISUUS

Merikelpoisuus perustuu ajo-ominaisuuksiin ja käytettävyyteen. Veneen tärkeimmät turvallisuuteen ja merikelpoisuuteen vaikuttavat tekijät ovat yleensä piilossa, vesilinjan alapuolella. Messuilla tämä tosiasia on helppo unohtaa.

Edellisen sukupolven TG-veneet ovat tunnettuja hyvistä ajo-ominaisuuksistaan. Uuden ALFAn kehittäminen tältä pohjalta on luonnollinen jatkumo, haastava työ. Syntyi "FreseOff" -niminen runko, kilpaveneilystä kokemuksensa hankkineen suunnittelijan Fresen mukaan nimetty runko. Sen on tarkoitus olla ajankohtainen ja erittäin kilpailukykyinen runko seuraavat pari vuosikymmentä.

Perinteiset rungot eivät kehity, koska ne ovat perinteisiä. Toisaalta hydrodynamiikan ja luonnonlait eivät ole muuttuneet miksikään. Tämän vuoksi katsottiin aiheelliseksi siirtyä porrastettuun runkoon, joka on haastava, toimiva ja vaatii paljon pikkutarkkaa kehitystyötä ja testiajoa. Ruotsalaiset, norjalaiset ja italialaiset valmistajat ovat tehneet pioneerityötä pohjan muotoilussa. Tästä voidaan mainita norjalainen Hydrolift, joka on onnistunut tuottamaan hyötyjä porraspohjalla.

Porraspohjan perusideana on pienentää märkäpinnan alaa. Yhden pitkän ja suhteellisen kapean märkäpinnan sijaan porraspohjalla on hyvä kosketus veteen kahdella tai kolmella erillisellä, veneen pituussuunnassa lyhyellä ja leveällä märkäpinnalla.

TG-ALFASSA porras jakaa muuttuvakulmaisen syvän V-pohjan kahteen erilaiseen osaan . Pohjan etulohko on voitu optimoida kohtaamaan aallot pehmeästi, äänettömästi ja roiskeettomasti. Portaan avulla pohjan takaosa erotetaan hoitamaan omaa tehtäväänsä. Se on muotoiltu kilpaveneistä tutulla, suoralinjaisella ja erittäin tarkoituksenmukaisella tavalla: pohja istuu kaarteissa hyvin veteen. Kun veneen painopiste siirtyy veneen liikkeiden ja veden pinnan mukaan rungolla taaksepäin, pohjan taaempi lohko täydentää rungon etuosan ominaisuuksia. Näin rungon liikkeisiin voi luottaa kaikissa tilanteissa, joihin olosuhteet tai veneen kuljettaja voi ja pystyy sen saattamaan.

Portaan jälkeen askel tai lohkojen välinen tyhjä tila on saatava tuuletettua, ja veneen käännökset, aallot tai kiertoliikkeet eivät saa häiritä tätä tuuletusta. Muuten pienentyneen märkäpinnan alaa ei saada hallintaan, ja vene takertelee alustaansa (veteen) tai kääntyy yllättäen jos ilman virtaus estyy vain rungon toisella puolella. Porraspohja onkin tähän saakka profiloitunut nopeiden, yli kolmenkymmenen solmun vauhteihin. Porraspohjasta on sekä etua että haittaa, ja näiden välinen tasapaino löytyy vain kärsivällisellä kokeilemisella. Joten porraspohja ei ole mikään patenttiratkaisu, vaan erittäin venekohtainen sovellus tuosta toimivasta perusajatuksesta.

Näin ollen TG-ALFAN runko on porraspohjainen, kahden erilaisen pohjan ominaisuuksien yhdistelmä, ilman kompromisseja.

Yleisesti voi todeta, että porrasrakenne tekee veneestä pitkittäissuunnassa vakaan, ja samalla koneen trimmikulman (rikikulman) säätämistarve pienenee oleellisesti. Poikittaissuunnassa puolestaan porraspohja yhdistettynä pohjan jyrkkään kulmaan (V-kulma) vaatii pohjan muulta geometrialta paljon. Lisäksi veneen tasapaino (asento sivusuunnassa) vaatii yleensä trimmilevyjä.

Ajo-ominaisuuksien kannalta veneen rungon pohjakulma, kierteet, suorat, pyöreät ja taitetut pinnat, nousulistojen ja palteen sijoitus ja pinta-alat ovat kaikki aivan oleellisia tekijöitä. Näiden parhaalle yhdistelmälle ei ole olemassa valmista kaavaa. Hyvien ominaisuuksien rakentaminen on ongelmallista - yhden osa-alueen parantaminen heikentää helposti toista. Ja kompromissit eivät tule kyseeseen.

Onnistuneen porraspohjan edut ovat kiistattomat - kulku on taloudellisempaa, ympäristöystävällistä, turvallista ja ennen kaikkea matkustajille mukavaa. Runko istuu veteen kaikissa asennoissaan ja pysyy hyvin kiinni aalloilla myötäillen veden pintaa loikkimisen ja tai äkkiliikkeiden sijasta.

AJO-OMINAISUUDET = MERIKELPOISUUS

Porrastetun, kaksiosaisen pohjan kehittämistyö TG-AFALLE perustui kärsivälliseen testiajamiseen, jolla haettiin ensiluokkaisia ajo-ominaisuuksia. Ajo-ominaisuudet pilkottiin vielä arvojärjestykseen:

A. hyvä pinnan seuranta ja ote veteen

B. pito ja pehmeä tuntuma veteen kaikissa olosuhteissa

C. roiskeeton ajo ja rungon äänettömyys

D. polttoainetalous

E. nopeus.

Kompromisseja ei kelpuutettu.

Tämä järjestys voi vaikuttaa vieraalta, mutta ajo-ominaisuudet ovat todellakin ainoat joita ei voida jälkikäteen muuttaa tai rahalla lisävarusteeksi hankkia. Mikäli on tarve tai halu ajaa hieman nopeammin, on helppo hankkia tehokkaampi moottori.

TURVALLISUUS

Turvallinen vene on luonnollisesti muutakin kuin ajo-ominaisuuksia. Passiiviset turvallisuustekijät ovat usein näyttävän muotoilun esteinä. Autoissahan passiivinen turvallisuus on viety huippuunsa, saman voi tehdä veneissäkin.

Jotta liikkuminen veneessä on helppoa ja käytännöllistä, sen on oltava myös turvallista.

ALFAssa on poikkeuksellisen korkeat vapaalaidat, joiden yli ei tarvitse pelätä putoavansa. Tämä on tärkeätä meille, koska suuri osa asiakkaistamme käyttää veneitämme perheiden yhteysveneinä mökeille ja takaisin. Käyttökausi on pidentynyt aikaisesta keväästä jäiden tuloon. Veneissä liikkuu paljon lapsia, lemmikkejä ja tavaraa sekä vanhempia henkilöitä, joiden mukavaa kulkemista suuret korkeuserot yleensä rajoittavat.

Nyt veneen matkustamoa ympäröivä kansi on kauttaaltaan samalla tasolla, mihinkään ei voi kompastua. Vapaalaidan ja matkustamon välinen tila on avarampi kuin tämän kokoluokan veneissä yleensä. Markkinoiden leveimpien, lähes metristen liukuovien ansiosta matkustamoon kulku on helppoa ja nopeata paksuissakin vaatteissa. Suuret oviaukot matkustamon molemmin puolin tekevät veneestä helpon käsiteltävän yksin , ja kesähelteellä ne avartavat veneen lähes avoveneen oloiseksi.

Koska TG-venetyypejä käytetään paljon myös yksin ja myöhäsyksyiseen liikkumiseen kun on kylmää, liukasta ja olosuhteet ovat jäätäviä, pikkuseikat ovat erittäin oleellisia kokonaisturvallisuuden kannalta. Esimerkiksi liukuovien kiinnijäätyminen on ongelma, johon muotoilulla on vaikutettu riskin pienentämiseksi.

Veneessä on kymmenen haponkestävää kaidetta ja kolme kädensijaa. Kulkukohdissa on kaiteiden sijoittelulla varmistettu hyvät ote- ja tukipaikat käsille ilman että askeltaminen veneen sivullekaan olisi hankalaa. Perästä ja keulasta poistuminen on sujuvaa, kun missään kohdin ei tarvitse harpata normaalia porrasaskelmaa korkeammalle.Turvallinen vene on luonnollisesti muutakin kuin ajo-ominaisuuksia. Passiiviset turvallisuustekijät ovat usein näyttävän muotoilun esteinä. Autoissahan passiivinen turvallisuus on viety huippuunsa, saman voi tehdä veneissäkin.

Jotta liikkuminen veneessä on helppoa ja käytännöllistä, sen on oltava myös turvallista.

ALFAssa on poikkeuksellisen korkeat vapaalaidat, joiden yli ei tarvitse pelätä putoavansa. Tämä on tärkeätä meille, koska suuri osa asiakkaistamme käyttää veneitämme perheiden yhteysveneinä mökeille ja takaisin. Käyttökausi on pidentynyt aikaisesta keväästä jäiden tuloon. Veneissä liikkuu paljon lapsia, lemmikkejä ja tavaraa sekä vanhempia henkilöitä, joiden mukavaa kulkemista suuret korkeuserot yleensä rajoittavat.

Nyt veneen matkustamoa ympäröivä kansi on kauttaaltaan samalla tasolla, mihinkään ei voi kompastua. Vapaalaidan ja matkustamon välinen tila on avarampi kuin tämän kokoluokan veneissä yleensä. Markkinoiden leveimpien, lähes metristen liukuovien ansiosta matkustamoon kulku on helppoa ja nopeata paksuissakin vaatteissa. Suuret oviaukot matkustamon molemmin puolin tekevät veneestä helpon käsiteltävän yksin , ja kesähelteellä ne avartavat veneen lähes avoveneen oloiseksi.

Koska TG-venetyypejä käytetään paljon myös yksin ja myöhäsyksyiseen liikkumiseen kun on kylmää, liukasta ja olosuhteet ovat jäätäviä, pikkuseikat ovat erittäin oleellisia kokonaisturvallisuuden kannalta. Esimerkiksi liukuovien kiinnijäätyminen on ongelma, johon muotoilulla on vaikutettu riskin pienentämiseksi.

Veneessä on kymmenen haponkestävää kaidetta ja kolme kädensijaa. Kulkukohdissa on kaiteiden sijoittelulla varmistettu hyvät ote- ja tukipaikat käsille ilman että askeltaminen veneen sivullekaan olisi hankalaa. Perästä ja keulasta poistuminen on sujuvaa, kun missään kohdin ei tarvitse harpata normaalia porrasaskelmaa korkeammalle.

Veneeseen siirtymiseen ja sieltä poistumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Se on tehty helpoksi kahdeksalla porrasaskelmalla. Askellus on normaalin portaikossa kävelyn luokkaa, joten veneessä kulkeminen ei juuri eroa maissa kulkemisesta. Askelmat on sijoitettu pareittain eteen, taakse ja keskellä oviaukkojen kohdalla niitä on kahdet molemmin puolin venettä.

 

TILAT JA ERGONOMIA

Kuljettajalle ja kartanlukijalle on kaasujousitetut istuimet, joissa on todella monipuoliset säätömahdollisuudet: istuimen joustojäykkyys henkilön painon tai merenkäynnin mukaan, etäisyyssäätö, selkänojan kallistus ja ristiselän tuki. Kuljettajan selkänojan voi kaataa kokonaan eteen, joka helpottaa rantautumista yksin kun samalla on huolehdittava ohjaamisesta, kaasusta ja oltava valmiina kiinnittämään vene. Lisäksi istuimet ovat käännettävissä pystyakselillaan.

 

Kuljettajan ympäristön suunnittelua ohjasi käyttömukavuus ja tarkoituksenmukaisuus. Tärkeimmät hallintalaitteet on sijoitettu käytön kannalta kilpaveneilystä tutulla tavalla. Kaasukahvan, moottoritrimmin, tasapainotrimmien ja ohjauspyörän etäisyydet toisistaan on sijoitettu siten nippuun, että ne ovat kaikki 15 senttimetrin ranneliikkeen sisällä. Lisäksi oikealle kädelle on hyvä tuki.

Tuulilasin sulka on ripustettu tukevalla ruostumattomalla nivelöidyllä kaksoisvarrella jossa on hyvä jousikuorma. Pyyhkijä on kaksinopeuksinen, jatkuva ja tihkukytkin 6 sekunnin viipeellä.

Näkyvyys on matkustamosta kauttaaltaan hyvä. Kuljettajan näkökenttää kiertää kirkkaat securit- karkaistut tuulilasi sekä sivulasit, ja matkustamon tummennetut sivu- ja takalasit suodattavat kevyesti häikäisyä.

Matkustamon seisomakorkeus on 191 senttimetriä. Matalat askelmat johtavat matkustamoon ja poikittaiselle kolmenistuttavalle takapenkille. Turkki, eli lattiat ovat öljyttyä tiikkiviilutettua vaneria, kynnykset kokotiikkiä. Muut sisustuksen osat ovat mattalakattua valkotammea.

Veneen ulkokansi voidaan kattaa lisävarusteena helppohoitoisella synteettisellä tiikkikatteella, joka vastaa ilmeeltään uutta tiikkikantta. Se pysyy uuden tiikkikannen näköisenä vuosia, eikä kaipaa hoitoa. Se antaa jalalle paremman pidon kuin luonnontiikki.

 

Tämän kokoluokan matkustamossa U-sohva antaa yleensä niukat tilat jaloille. Siksi on päädytty suoraan takapenkkiin, joka antaa kunnolliset tilat kolmelle, ja kaikilla on katse menosuuntaan. Istuinosassa on jäykempi pehmuste ja selkänojassa pehmeämpi, jotta matkustajatkin istuisivat mukavasti.

 

Istuvien matkustajien lisäksi matkustamossa matkustaa seisten kaksi henkilöä mukavasti. Seisovalle matkustajalle pystykaiteet antavat hyvän kädensijan. Vene on rekisteröity seitsemälle henkilölle.

Selkänojan takana on tilaa irtotavaroille ja vaatteille. Istuinosan alla on suuri säilytystila kahdessa kerroksessa. Istuinosa on kaksiosainen, joten pääsy tilaan on vaivatonta. Oviaukkoja kehystää pystykaiteet, joista saa luontevasti tukea kulkuun takapenkille, samoin matkustamoon tultaessa. Takapenkin edessä lattialevyn alla ovat akut ja pääkatkaisija/vaihtokytkin hyvin käsillä.

Edessä ulkotilassa on tilat neljälle; etupenkillä kahdelle, samoin keskipenkillä, matkustamon edessä.

Keskipenkki toimii myös tilavana matkatavaratilana, jonka suurikokoinen luukku sallii nostaa suoraan isot kassit ja laukut kuivaan ja suojaisaan tilaan. Tavaroita ei tarvitse kuljetella matkustamossa kuten yleensä. Tavaratila on kaksikerroksinen, sen lattian alta löytyy vielä laaja syvä tila mm lepuuttajille. Tavaratilaan mahtuu mainiosti ihminen sisälle, kun välipohjan levy on nostettu pois. Tällöin on esteetön pääsy sulaketauluun, ja samalla mahdollisuus suojaisaan ja mukavaan työskentelyyn kojetaulun takana huoltotoimenpiteisiin tai lisävarusteasennuksiin.

 

Etupenkissä on hyvää tuulettuvaa säilytystilaa, samoin veneen keulakolmion askelmatasossa on köysilokero. Kuvassa näkyy ergonominen askellus veneeseen ja pois, kerralla ei tarvitse nousta istumakorkeudelle.

Takakulmissa on istumatilaa kahdelle, porrasaskelmat helpottavat kulkemista ja sisäänvedetty moottorikaivon kaide antaa tilaa ja takaa turvallisen liikkumisen veneeseen myös tätä kautta.

 

 

VALMISTUS

TG-ALFA on kokonaisuudessaan valmistettu Suomessa. Kaikki osat laminoidaan käsin Pietarsaaressa ja sisustus valmistetaan tehtaalla Porvoossa. Puuosat, tyynyt, polttoainetankki, kaiteet törmäyslista, valomasto, uimaporras, ikkunat ja ovet valmistetaan kaikki Suomessa, vain ohjaus, mittaristo ja helaosat joudutaan tuomaan maahan.

Kuvassa runko ja jykevä palkisto on laminoitu toisiinsa. Jäykkääjät ja palkisto ovat tämän kokoluokan veneeseen todella järeät, ja ne antavat rungolle riittävän lujuuden ja takaavat hiljaiset runkoäänet. Tähän päälle nostetaan sisäkansi, joka laminoidaan kiinni poikkeuksellisesti sekä palkkeihin että ulkolaitoihin.

Rungon ja kannen välinen tila on jatkuvasti tuuletettu, koska ilma pääsee kiertämään siellä vapaasti. Veneen ollessa ajossa, patopaine painaa ilmaa takakulmien istuinten etuseinästä ilmaa rungon ja kannen väliin, ja paine tasaantuu keulan vapaalaidoissa olevista tuuletusaukoista. Tämä ehkäisee kondenssia ja pitää veneen kuivana ja ehkäisee homeen muodostumista.

Normaalisti kaiteet ja muu varustus sekä osat asennettaisiin kanteen ennen sen liittämistä runkoon, koska se on taloudellisempaa ja nopeata. Tämän tavan haittapuolena on se, että näin tiettyihin osiin ei pääse käsiksi jälkeenpäin, mikäli jokin osa olisi vaihdettava. Osat ja heloitus kiinnitetään vasta lähes valmiiseen veneeseen, ja se takaa, että kaikki TG-veneiden osat on helposti vaihdettavissa jos tarvetta on.

 

VAKIOVARUSTEET

- Haponkestävät kaiteet, 10 kpl, kädensijat 3 kpl

- Tyynysarja

- Uimaporras

- 90 senttimetriset liukuovet kuulalaakeriripustuksella, lukittava matkustamo

- 12 V ulosotto kojetaulussa

- SeaStar hydrauliohjaus

- Itsetyhjentyvä avotila, myös keskeltä venettä

- Kiinteä alumiininen polttoainesäiliö 200 l

- Vedenerotin/polttoainesuodatin

- Tila 12 tuuman plotterille

- Tutkaradomille paikka katolla

- Valonheittimille kiinnitysalusta

- Tuulilasinpyyhkijä, 2-nopeuksinen + 6 sekunnin viive

- Sisävalaisimet 2 kpl

- Tuuletus matkustamoon

- Tuuletetut säilytystilat sekä runko

- Esiasennus lämmittimelle

- Suzuki ensiasennus ja mittaristo

- Haponkestävät järeät pollarit 6 kpl

- Kaksinkertainen akkuasennus ja pääkatkaisija

- Varaukset varusteasennuksille sähköjärjestelmässä

- Lukittava hytti

- Sammutin

- Hytissä seisomakorkeutta yli 190 sm

Kuivat säilytystilat:

- etupenkissä, varsinainen tavaratila matkustamon edessä, venevarusteille tavaratilan pohjaosassa, matkustamon takapenkin alla, matkustamon selkänojan takana, takakannen kulmapenkeissä, köysilokero keulassa ja tilaa lepuuttajille, kaksi köysilokeroa takana, pientavaroille lokerot kartanlukijan edessä.

Comfort-varusteet ( sisältyyvät hintaan)

- Kaasujousitetut kuljettajan ja kartanlukijan istuimet, säätö 60-170 kg, säädöt selkänojan kulmalle, ristiselän tuelle, etäisyys ohjauspyörälle.

- Trimmitasot

- Trimmitasojen automaattinen säätöjärjestelmä

- Kansivalaistus edessä ja takana ulkotilassa

- Tuulilasinpyyhkijä + tihkukytkin 6 sekunnin viipeellä.

- Kestävät, pienikitkaiset Teleflex Extreme kaukosäätökaapelit

- Rungon ä änieristystä

- Pollarit myös keskellä

LISÄVARUSTEET

- Sekä ulko- että sisäkäyttöön soveltuva pöytä

- Kattoluukku (lasi)

- Webasto

- Keulapotkuri

- GPS plotteri

- Valonheitin

- Synteettinen tiikkikansi Aikona

Suosittu ja käytännöllisempi vaihtoehto tiikkikanneksi on Aikonan synteettinen PVC-muovinen kansi. Nämä tiikkikannet, jotka näyttävät ja tuntuvat tiikiltä, ovat UV-kestävät, vedenkestävät ja niissä on pinta joka ei muutu liukkaaksi kosteana. Tämän lisäksi Aikona synteettikannet ovat helppohoitoiset.